Futsal Bersama Pejabat Pusat & Daerah Ditjen Bimas Kristen